O NÁS

Zaměřujeme se na vzájemné se setkávání a poznávání manažerů, podnikatelů a architektů

Spolek se již od doby jeho založení na podzim roku 2016 zaměřuje na vzájemné se setkávání a poznávání zejména jednotlivců (ale i malých skupin), kteří se věnují manažerské činnosti či podnikají. V roce 2022 se zrodila myšlenka podpořit/rozvíjet obdobnou činnost i v oblasti architektury. V současnosti je tedy činnost spolku rozdělena do dvou sekcí – sekce zaměřující se podporu podnikatelské a manažerské činnosti a sekce zaměřující se podporu lidí se zájmem o architekturu. Zájmy příznivců obou sekcí se v mnoha směrech protínají, takže podporujeme i společné akce obou skupin.

Příležitosti pro naše příznivce a podporovatele v obou sekcích

 • 1x za čtvrtletí seminář/vzdělávací akce pořádaná manažerskou sekcí
 • 1 x za čtvrtletí akce pořádaná architektonickou sekcí návštěva zajímavého místa či setkání zaměřené na zajímavé téma/rozpravu
 • 1x měsíčně neformální společenská setkání za účelem výměny zkušeností v sídle našeho spolku (termíny se zveřejňují vždy na začátku roku na našich www)

 

Našim záměrem je vést příznivce obou sekcí k vzájemné spolupráci, vstřícnosti, pozornosti, úctě a respektu.

Manažerská sekce

Naše cíle:

 • Přispět k šíření pozitivní motivace i pozitivních informací
 • Podporovat šíření etických hodnot
 • Spojovat příznivce bez ohledu na věk a umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností i informací
 • Umožnit příznivcům setkávání, odborný růst, publikaci zajímavých poznatků spojených se zaměřením sekce, prezentaci na společných akcích

Architektonická sekce

Okruhy zájmu:

 • Šířit teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z oblasti architektury zejména formou přednášek, brainstormingu, pořádáním mini expozic
 • Spolupracovat při prezentaci zajímavých projektů z oblasti architektury nejen z ČR, ale i na evropské úrovni a za tím účelem vytvářet spojení se zahraničními subjekty stejného odborného zaměření i zájmů
 • Sdílet zkušenosti z realizace obnov konkrétních historických objektů včetně popularizace méně známých projektů
 • Podporovat rozvoj tradičních hodnot v oblasti architektury a budovat pozitivní vztah k prostředí