MAMBA POINT(S)

Místo pro Vaše setkávání

Manažerská sekce

Naše cíle:

  • Přispět k šíření pozitivní motivace i pozitivních informací
  • Podporovat šíření etických hodnot
  • Spojovat příznivce bez ohledu na věk a umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností i informací
  • Umožnit příznivcům setkávání, odborný růst, publikaci zajímavých poznatků spojených se zaměřením sekce, prezentaci na společných akcích

Architektonická sekce

Okruhy zájmu:

  • Šířit teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z oblasti architektury zejména formou přednášek, brainstormingu, pořádáním mini expozic
  • Spolupracovat při prezentaci zajímavých projektů z oblasti architektury nejen z ČR, ale i na evropské úrovni a za tím účelem vytvářet spojení se zahraničními subjekty stejného odborného zaměření i zájmů
  • Sdílet zkušenosti z realizace obnov konkrétních historických objektů včetně popularizace méně známých projektů
  • Podporovat rozvoj tradičních hodnot v oblasti architektury a budovat pozitivní vztah k prostředí

Připravujeme

RÁDI PŘIVÍTÁME ZÁJEMCE O NAŠI ČINNOST

Naše akce jsou po zaregistrování přístupné veřejnosti

DEN PRO SPRÁVNOU VĚC

Podporujeme Nadaci pro transplantace kostní dřeně se sídlem v Plzni.

ZAJÍMAVOSTI, ROZHOVORY

Společný blog MAMBA POINT(s) a našeho hlavního podporovatele BB157, s.r.o.

Rozhovor měsíce – Marek Šalanda

Rozhovor měsíce – Marek Šalanda

Na začátku loňského roku jsem byla na akci, kde Marek Šalanda krátce představil jeho cestu po Česko-Slovenské hranici, která se uskutečnila v létě roku 2018. Cesta v délce 350 km trvala 14 dnů a byla podniknuta k 100. výročí vzniku Československa. Markovo povídání mě zaujalo natolik, že jsem si s ním domluvila rozhovor pro naše stránky.

číst více
Rozhovor měsíce – Klášterní pivovar Porta Coeli

Rozhovor měsíce – Klášterní pivovar Porta Coeli

Není to tak dlouho, co se mi propojila linie pivovaru a mého předka, který před téměř dvěma stoletími působil v Šerkovicích v oblasti pohostinství, jak bychom uvedli v současnosti. V duchu mi vyvstala otázka, zda dodavatelem piva pro jeho hostinec byl Klášterní pivovar z Porta Coeli.

číst více
Rozhovor měsíce – MOTMOT

Rozhovor měsíce – MOTMOT

Ať již kávu pijeme nebo ne, zřejmě se všichni shodneme na skutečnosti, že máme rádi vůni kávy. V listopadu loňského roku jsme se ocitla na jedné akci v pražírně kávy MOTMOT na ulici Skácelova v Brně a vůbec poprvé v životě jsem se účastnila procesu pražení kávy.

číst více