MAMBA POINT(S)

Místo pro Vaše setkávání

Setkávání manažerů a podnikatelů

Manažerská sekce

Naše cíle:

  • Přispět k šíření pozitivní motivace i pozitivních informací
  • Podporovat šíření etických hodnot
  • Spojovat příznivce bez ohledu na věk a umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností i informací
  • Umožnit příznivcům setkávání, odborný růst, publikaci zajímavých poznatků spojených se zaměřením sekce, prezentaci na společných akcích

Architektonická sekce

Okruhy zájmu:

  • Šířit teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z oblasti architektury zejména formou přednášek, brainstormingu, pořádáním mini expozic
  • Spolupracovat při prezentaci zajímavých projektů z oblasti architektury nejen z ČR, ale i na evropské úrovni a za tím účelem vytvářet spojení se zahraničními subjekty stejného odborného zaměření i zájmů
  • Sdílet zkušenosti z realizace obnov konkrétních historických objektů včetně popularizace méně známých projektů
  • Podporovat rozvoj tradičních hodnot v oblasti architektury a budovat pozitivní vztah k prostředí
Setkávání architektů

RÁDI PŘIVÍTÁME ZÁJEMCE O NAŠI ČINNOST

Naše akce jsou po zaregistrování přístupné veřejnosti

DEN PRO SPRÁVNOU VĚC

Podporujeme Nadaci pro transplantace kostní dřeně se sídlem v Plzni.

ZAJÍMAVOSTI, ROZHOVORY

  • Společný blog MAMBA POINT(s) a našeho hlavního podporovatele BB157, s.r.o.
Rozporcujete svého slona

Rozporcujete svého slona

Vše je o prioritách. Chtěli byste mít na všechno více času? Chcete mít ve věcech systém? Přemýšlíte i o dalších změnách? Rozporcujte svého slona!

číst více