DEN PRO SPRÁVNOU VĚC

5. září

Přispějte s námi Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

SPOLEK MAMBA POINT(S) si ustanovil den 5. září jako Den pro správnou věc, i když věříme, že naše činnosti zaměřené na dělání správných věcí pro naše příznivce a podporovatele jsou z naší činnosti patrné každý den.

Náš Den pro správnou věc spojujeme stejně jako současný hlavní podporovatel naší spolkové činnosti – společnost BB157, s.r.o. s podporou Nadace pro transplantace kostní dřeně se sídlem v Plzni. Nadaci můžete podpořit zejména těmito dvěma hlavními způsoby: 

  • Darováním finanční částky na účet nadace:
    45 33 33 78 / 0300 transparentní účet pro dary nebo
    platební bránu, kde můžete zadat jednorázový či trvalý příkaz.
  • Zapsáním se do Registru dárců kostní dřeně v případě, že to Váš věk a zdravotní stav dovoluje, ale i dalšími způsoby, o kterých se můžete dočíst na stránkách Nadace pro transplantace kostní dřeně.