Základní informace o GDPR aneb květen 2018 se blíží

21.6. 2017

Banskobystrická 157

Přednáška zaměřená na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jehož účinnost (použitelnost) nastala 25. května 2018. V souvislosti s touto problematikou se zažila zkratka GDPR (General Dat Protection Regulation).

Obdobná akce proběhla i v Praze.

Tato akce dokonce vyústila v napsání knihy GDPR pro praxi, která byla vydána na počátku roku 2018.