Akreditovaná vzdělávací instituce

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla naší společnosti BB157, s.r.o. udělena akreditace pro vzdělávací instituci – číslo akreditace AK/I-37/2017.

Poradenství na míru

Než vykročíte na cestu, pořiďte si mapu. Pomůžeme Vám ji vytvořit a poradíme Vám, na co se zaměřit v počátcích Vašeho podnikání, abyste měli namířeno k cíli bez zbytečných oklik. Máte už kus cesty za sebou, ale cíl je stále daleko? Nastal čas zbavit se věcí, které nefungují.

Uzavřená školení

Každý má uchovávat a rozvíjet aktiva svoje i své firmy. Jednou z předvídatelných věcí v každé společnosti je krize. Průběžné vzdělávání je jednou z cest, jak jí předcházet a zlepšit výkonnost organizace. Přínos uzavřených školení pro jednotlivce i firmy je opravdu nadstandardní.

Otevřená školení

Každý z nás má nějaký pracovní či podnikatelský cíl. Cesta k tomuto cíli nemusí být dlouhá ani obtížná. Záleží jen na Vás. Soustřeďte se příležitosti a nepřestávejte se učit a vzdělávat. Pokud budete mít potřebné znalosti a dovednosti…

Robert H. Schuller

„Je nepochybné, že mnoho problémů se nikdy nevyřeší jen proto, že je lidé neberou vážně."

GDPR už platí

dní

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla naší společnosti BB157, s.r.o. udělena akreditace pro vzdělávací instituci – číslo akreditace AK/I-37/2017. V současné době Vám nabízíme dva akreditované programy.

Rozhovor měsíce – Klášterní pivovar Porta Coeli

Není to tak dlouho, co se mi propojila linie pivovaru a mého předka, který před téměř dvěma stoletími působil v Šerkovicích v oblasti pohostinství, jak bychom uvedli v současnosti. V duchu mi vyvstala otázka, zda dodavatelem piva pro jeho hostinec byl Klášterní pivovar z Porta Coeli.

V případě, že dojde mezi naší společností a vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb popřípadně smlouvy kupní, a tento sport se napodaří vyřešit vzájemnou dohodou přímo, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení. K řešení takovýchto sorů je příslušná Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/14, PSČ 120 00, IČO, 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz/informace-o-adr/.