Akreditovaná vzdělávací instituce

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla naší společnosti BB157, s.r.o. udělena akreditace pro vzdělávací instituci – číslo akreditace AK/I-37/2017.

Poradenství na míru

Než vykročíte na cestu, pořiďte si mapu. Pomůžeme Vám ji vytvořit a poradíme Vám, na co se zaměřit v počátcích Vašeho podnikání, abyste měli namířeno k cíli bez zbytečných oklik. Máte už kus cesty za sebou, ale cíl je stále daleko? Nastal čas zbavit se věcí, které nefungují.

Uzavřená školení

Každý má uchovávat a rozvíjet aktiva svoje i své firmy. Jednou z předvídatelných věcí v každé společnosti je krize. Průběžné vzdělávání je jednou z cest, jak jí předcházet a zlepšit výkonnost organizace. Přínos uzavřených školení pro jednotlivce i firmy je opravdu nadstandardní.

Otevřená školení

Každý z nás má nějaký pracovní či podnikatelský cíl. Cesta k tomuto cíli nemusí být dlouhá ani obtížná. Záleží jen na Vás. Soustřeďte se příležitosti a nepřestávejte se učit a vzdělávat. Pokud budete mít potřebné znalosti a dovednosti…

Peter F. Drucker

„Znalosti se pohybují ještě mnohem rychleji než peníze."

GDPR už platí

dní

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla naší společnosti BB157, s.r.o. udělena akreditace pro vzdělávací instituci – číslo akreditace AK/I-37/2017. V současné době Vám nabízíme dva akreditované programy.

V případě, že dojde mezi naší společností a vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb popřípadně smlouvy kupní, a tento sport se napodaří vyřešit vzájemnou dohodou přímo, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení. K řešení takovýchto sorů je příslušná Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/14, PSČ 120 00, IČO, 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz/informace-o-adr/.