Jednou za čas dostávám nápad ☺, že je na čase udělat také něco pro sebe. Někdy nezbude časový prostor pro uvedení nápadu do praxe, ale v roce 2008 k realizaci jednoho z nich došlo. A tak jsem se druhý víkend v březnu ocitla znovu ve škole. Začala jsem studovat MBA a se mnou spousta dalších nadšenců. Krásné období, které mě posunulo o mnoho let zpět. Fantastická tvůrčí atmosféra, kterou jsem byla zcela pohlcena. Zhruba 30 lidí, ze kterých se na téměř tři roky stali spolužáci, na stejné vlně a mezi nimi David Kromus. Jak jsme se ve skupině poznávali, zjistila jsem, že David „trpí“ dlouhodobým zaujetím pro studium a zřejmě se jedná o součást jeho života. Ne že by si na svých titulech nějak zvlášť zakládal, ale je vhodné je zde uvést. Dotvoří nám totiž obraz Davidova zájmu o pro vzdělávání. Nyní si ho tedy představíme ještě jednou: Ing. Bc. David Kromus, BA (Hons), MBA, MSc. Každý, kdo ho pozná, na něm ocení zejména jeho kamarádský přístup, ochotu pomoci a stočí-li se řeč na obor, ve kterém působí – je ředitelem pobočky společnosti UNILEASING, a.s. – pak samozřejmě oceníte i jeho profesionalistu.

 

t Davide, pozorný čtenář už zřejmě i z názvu Vaší společnosti odtušil, co patří mezi hlavní náplň její činnosti, můžeš nám však společnost UNILEASING, a.s. přestavit poněkud podrobněji?

vPokud čtenář tuší, že jde o služby finančního leasingu pak tuší správně. Do našeho portfolia patří zejména následující finanční produkty: standardní finanční leasing nových i použitých movitých a nemovitých věcí, zpětný leasing, úvěrové financování, splátkový prodej, odkup pohledávek, operativní leasing, a komodity jako jsou osobní a dodávkové automobily, autobusy a nákladní automobily, stavební stroje, manipulační a dopravní technika, zdravotnická technika, stroje a technologie, sportovní technika a zařízení.

tCílíte na nějakou konkrétní skupinu podnikatelů nebo má u vás otevřené dveře každý, kdo přijde?

vDveře má u nás otevřené každý, ale převážně financujeme činnost podnikatelských subjektů, fyzických i právnických osob všech velikostí. Naše typické portfolio je tvořeno menšími a středními firmami a cílíme na všechny obory podnikatelské činnosti.

tNaše čtenáře by možná zajímalo, zda se skladba poskytovaných produktů v tomto typu finančního podnikání mění v závislosti na fázích hospodářského cyklu?

vPokud je hospodářský cyklus na vzestupu, poptávka obecně roste a naopak. Existují však obory činnosti, které nejsou vývojem hospodářského cyklu významně ovlivněny, jako je např. zdravotnictví či zemědělství. Roste-li cyklus, peníze se převážně půjčují, v době poklesu, je pak větší tlak na správu pohledávek.

tPůjčování peněz je tedy hlavní náplní činnosti businessu, v němž se pohybuješ. S půjčováním je však úzce spojené vracení. V čem podle Tebe dělají podnikatelé hlavní chyby, že se jim to ne vždy úspěšně a včas daří?

vVidím dva hlavní vlivy – interní a externí. Externí vliv souvisí s nastavením legislativy a z toho plynoucích některých obtíží např. druhotná platební neschopnost, jež se odvíjí od současných daňových předpisů, tj. nutnost odvádět daně i v případě, že faktura nebyla uhrazena některým z předchozích subjektů nebo změna nastavených podmínek v průběhu času, jak se tomu stalo např. u fotovoltaických elektráren. Mezi interní pak může zařadit špatný podnikatelský záměr včetně nedobře ošetřených okolních rizik, nedostatečného oborové vzdělání a špatné predikce budoucího vývoje trhu.

tSetkáváte se tedy s tím, že vaši klienti, resp. potenciální klienti, špatně zhodnotí rizika, jsou nereálně optimističtí či mají špatné business plány, popřípadě nevycházejí z dobrého průzkumu trhu?

vAno, i s tím se samozřejmě občas setkáme. Většinou však mají klienti záměry kvalitně připravené a řekl bych, že ve velké většině případů je vzdělanost v podnikatelské sféře na dobré úrovni. Když se někdo rozhodně jít žádat o financování, je ztotožněn s mírou rizika a ve velké většině případů netrpí nereálným optimismem. Výjimky se však existují všude.

tV úvodu bylo řečeno, že pokud to jen trochu jde, nenecháš si ujít žádnou příležitost se vzdělávat. Kromě toho, že jsme se potkali při studiu MBA, potkali jsme se i při dalších vzdělávacích příležitostech. V čem Ty osobně vidíš přidanou hodnotu vzdělávání, resp. dalšího vzdělávání se?

vPřínos vidím v tom, že jde jednoznačně o osvěžení stávajících vědomostí, načerpání nových, neustrnutí na stávající úrovni. Vzhledem k překotnému vývoji kolem nás, jde rovněž o seznámení se s novými metodami a poznatky. Získání nových kontaktů a celkové osvěžení ducha je pak dalším bonusem. V rámci neustálého vzdělávání získávám také větší přehled, což mi pomáhá k hlubšímu a širšímu vhledu do problematiky klientů. Naopak pokud potkám klienta, který na sobě průběžně pracuje, určitě se to při jednání projeví.

tVe volném čase se věnuješ sportování – jestli se nemýlím, prioritu u Tebe má volejbal a golf, u kterého bych se ráda zastavila. Je pro Tebe jeho hra pouze odreagováním, nebo můžeš potvrdit myšlenku, s níž se často setkáváme, že na golfu vznikají přátelství a dají se při něm dělat obchody?

vU sportování vznikají velmi úzká a dlouhodobá přátelství neformálního charakteru. Při golfu se projevuje synergický efekt. Člověk si nejen zasportuje, ale může se věnovat networkingu a získávání nových obchodně přátelských kontaktů. Hraji ho rád, ale ne tak často, jak bych si představoval.

tA nyní jedna otázka v duchu Betty MacDonaldové – „Co Ti podnikatelský život dal a vzal?“

vDává možnost obrovské seberealizace a sebe prosazení včetně adekvátního profitu, dále si myslím, že dává možnost řídit si pracovní život dle sebe. Bere určitě mnoho času – zejména v počátečních fázích podnikání a v některých případech i zdraví. Někdy také dělá velké problémy v partnerských a rodinných vztazích z důvodů časové náročnosti.

tJaká vlastnost je dle Tvého názoru pro podnikání nejdůležitější?

vNejdůležitější vlastnost je chuť, síla a energie dosáhnout stanoveného cíle, dále hodně záleží na kreativitě a vytrvalosti, Stranou nemůžeme nechat ani sociální inteligenci. Osobně bych označil jako jednu z nejdůležitějších vlastností mentální pozitivní marketing, což je zjednodušeně řečeno síla pozitivního myšlení.

tCo bys doporučila těm, kteří se chystají s podnikáním teprve začít?

vDoporučil bych, aby si především ujasnili, proč chtějí podnikat, zda pouze kvůli profitu, nebo dobrému podnikatelskému záměru, který hodlají představit světu a peníze jsou pro ně až na druhém místě, což si myslím, že je ta lepší varianta. Dále bych doporučil, zamyslet se nad tím, jestli daní jedinci disponují v předešlé otázce vyjmenovanými vlastnostmi a jestli jsou ochotni po určitou dobu věnovat podnikání prakticky vše.

Davide, děkuji Ti za rozhovor. Moc ráda jsem Tě viděla a s ohledem na skutečnost, že greeny jsou po zimě nachystané na hru, věřím, že se brzy uvidíme při hře. Pokud se týká pracovní sféry, zde Ti především přeji, abys Ty (i Tvoji kolegové), potkával jen samé zodpovědné podnikatele. Tentokrát se ptala Sáša ☺.

 

David Kromus

David Kromus

Podnikatel, sportovec a vášnivý student