S ohledem na skutečnost, že měsíc listopad je měsícem, kdy přichází na naše stoly Svatomartinské víno, ale i BEUJOLAIS NOVEAU, je zcela jasné proč je naší volbou pro tento měsíc pan docent Ing. Jiří Kalášek, CSc., který působil v minulosti jako ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně, vysokoškolský pedagog a současně je i významným a dlouhodobě vysoce oceňovaným odborníkem v oblasti ovocnářství a vinařství. Dává o sobě neustále vědět, a to i přes to, že jeho rokem odchodu do penze je rok 1996. Pokud se týká podnikání v oblasti vinařství, začal s ním v době, kdy většina lidí s podnikání končí, nicméně pro nás, kteří ho známe, je neustálou inspirací.

 

tCo Vás přivedlo k Vaší specializaci na ovocnářství a zejména vinařství, jaký byl prvotní impuls?
vKe specializaci ovocnictví a vinařství jsem směřoval od dětství, jako malý kluk jsem měl zahrádku, můj děda byl zámeckým zahradníkem, můj otec byl učitelem a maminka pocházela ze statku, kde byla 3 ha zahrada. Zřejmě se nejednalo o prvotní impuls, ale o genovou vlohu.

tPane docente, musím říci, že dlouhodobě obdivuji Vaše nadšení a nasazení. Pokud pohlédneme do minulosti, je to pouze můj pocit nebo skutečnost, že s podnikáním jste v podstatě začal až po odchodu do penze?
vPěstování ovoce a révy vinné se bez nadšení a nasazení nedá dělat. Více jak 30 roků jsem byl zaujat šlechtěním (vytvářením nových odrůd) a při této práci musíte neustále hledět do budoucnosti a věřit v úspěch. Do podnikání sem se zapojil opravdu až nástupem do penze, protože podnikání není slučitelné s prací, jako v mém případě byla státní kontrolní a zkušební činnost.

tZnám Pálavu i Pavlov a tak se neubráním otázce, zda je ještě někde ve světě krásněji než na Pálavě?
vV minulosti jsem věřil, že Pálava je nejkrásnější na světě, ale tento názor jsem musel opravit, protože moje cesty při podnikatelské činnost mně ukázaly další překrásná místa.

t Čeká nás zima – mnohé z nás bude víno provázet dlouhými zimními večery – máte pro naše čtenáře nějaká doporučení, jak si pro ně vybrat víno?
vPít víno jenom kvůli dlouhý zimním večerů není moudré. Víno musíme pít a ocenit po celý rok a vína je třeba volit dle nálady, situace a výběru jídel.

tA nyní jedna otázka v duchu Betty MacDonaldové – „Co Vám podnikatelský život dal a vzal?“
vPodnikání v pozdním věku v konkurenci nové generace není lehké, ale dává vám, máte-li úspěch, šanci zůstat mlád a nemáte čas stárnout a poslouchat názory svých vrstevníků. Dále vám, máte-li úspěch, přináší zdroje pro další potěšení ze života.

tJaká vlastnost je dle Vašeho názoru pro podnikání nejdůležitější?
vPokud najdete správnou investici, tak důležitá je poctivost a hlavně vytrvalost. Rovněž pak každodenní vítězství nad vlastní leností a pohodlností.

tPředpokládám, že při Vašich životních zkušenostech je Vám metoda, já na všechno sám si přijdu, cizí – a jeli to třeba, vyhledáváte rady odborníků z různých oblastí, nebo se mýlím?
vJednadvacáté století opravdu není dobou pro jednoho podnikatele. V letech 1968 až 1969 jsem pracoval v USA (Rutgers State University) a tam jsem pochopil, co je týmová práce, a jak kolektiv řídit. Dále musíte být pokorní, protože bez práce jiných nelze dosáhnout úspěchu.

tCo byste doporučil těm, kteří se chystají s podnikáním teprve začít?
vNebát se začít a velmi pečlivě vybírat společníky.

tA máte nějaké speciální poselství pro začínající vinaře?
vVinařství u nás v posledních letech dostalo nad světovou úroveň a byl bych šťastný, kdyby vinaři tuto úroveň udrželi a měli radost ze své práce.

Vážený pane docente, moc ráda bych Vám poděkovala za sebe i návštěvníky našich stránek za Váš rozhovor a slova, která potěšila i zahřála u srdce, a z nichž čiší životní zkušenost i nadhled. Přeji Vám i všech čtenářům, ať si najdete volnou chvilku a vychutnáte si sklenku dobrého vína.

 

doc. Jiří Kalášek

doc. Jiří Kalášek