Semináře připravené na míru

3P – jen 3 kroky k Vaší spokojenosti

P1Požadavek – v rámci poptávky nám sdělíte Vaše představy, potřeby a očekávání

P2Příprava – představíme Vám zamýšlený obsah semináře a společně ho doladíme

P3Provedení – realizujeme seminář dle Vašich záměrů a požadavků

Délka semináře

Odvíjí se od požadavku na rozsah problematiky, která je předmětem zájmu, nejčastěji od 2 hodin až do 3 dnů.

Rozložení/struktura

Doporučujeme semináře realizovat ve 4 až 6hodinových blocích (dle našich zkušeností kratší výukové dny přinášejí vyšší koncentraci zúčastněných v průběhu výkladu).

Forma

Osobní setkání či webinář.

Místo konání

U nás, u vás či na jiném zvoleném místě.

Témata seminářů

Níže uvádíme přehled základních témat seminářů. Výčet není úplný. Konečný obsah semináře bude připravený na míru dle Vašich požadavků.

cheat - all items closed
Pracovně právní vztahy
Komu je seminář určen?

Seminář je zejména určen všem zaměstnancům organizace, kteří mají jakékoliv podřízené.

Co se na semináři dozvíte?

Jak je to s pracovní kázní zaměstnanců, pracovní dobou a jejím dodržováním, přestávkami v práci, překážkami v práci na straně zaměstnance, upozorněními zaměstnancům na porušení povinností a dalších otázkách dle požadavků a podnětů od objednatele semináře, to vše formou ilustračních příkladů přímo z praxe pro lepší pochopení problematiky pouze s nezbytnou teorií.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah jsou (3) – 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

Ochrana osobnosti a osobních údajů (GDPR)
Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro střední firmy, kde se běžně pracuje s osobními údaji a management se domnívá, že vše, co se týká ochrany údajů, by si zasloužilo větší pozornost.

Co se na semináři dozvíte?

Jak na splnění povinností v rámci GDPR, kterými jsou např. povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů a další.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 7 – (8) hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

Odpovědnost managera a podnikatele
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří chtějí začít podnikat, popř. společně s někým podnikat a nechtějí opakovat chyby, kterých se dopustili druzí.

Co se na semináři dozvíte?

Jakou zvolit formu podnikání, jaké vybrat živnosti, rozebrána bude odpovědnost za závazky, u společností odpovědnost společníků i trestní odpovědnost právnických osob, dozvíte se, kdy se registrovat u finančního úřadu a k jakým daním, jak eliminovat rizika v podnikání – kdy je vhodné vypracovat podnikatelský záměr, jak ověřovat bonitu obchodních partnerů, na co si dát pozor při uzavírání smluv a jak zajistit dostatečné podklady pro vymáhání nesplněných závazků. Seminář je veden způsobem srozumitelným pro neprávníky za použití praktických příkladů.

Jaký je doporučený rozsah?

Rozsah, který se nám osvědčil je 6 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Seminář bývá čas od času nabízen i jako otevřený – neváhejte nás kontaktovat pro sdělení předběžných termínů.

Právo od A do Z pro management a podnikatele
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem na manažerských pozicích malých a středních firem, kde se v rukou několika málo jedinců kumuluje řízení firmy a není možné si na jednotlivé činnosti najmout specializované pracovníky. Seminář tak má napomoci manažerům vyznat se v jednotlivých oblastech práva a výrazně zvýšit jejich právní povědomí v krátkém časovém úseku. Seminář je veden ve velmi srozumitelné formě s důrazem na to, aby účastníci získali především schopnost identifikovat možná právní rizika při své práci a vhodně na ně zareagovat.

Co se na semináři dozvíte?

Seminář je rozdělen na tři okruhy. V prvním okruhu je řešen, základní rozdíl mezi veřejným a soukromým právem, dále je dílčí pozornost věnována veřejnému právu, seznámíte se s trestním právem, zejména pak trestnými činy hospodářskými, přestupkovým právem, správním právem sankčním, obecnými otázkami veřejného pořádku a zvláštní pozornost bude věnována trestní odpovědnosti právnických osob i prevenci v této oblasti. V druhém okruhu je dílčí pozornost věnována vytýčení rámce soukromého práva, dopadu přepisů soukromého práva do podnikání, závazkovému právu, právní úpravě korporací se zaměřením na typ společnosti, který je využíván u školeného subjektu, pozornost je věnována péči řádného hospodáře, pravidlu střetu zájmů, smlouvě o výkonu funkce, další možné odpovědnosti a rovněž rejstříkovému zákonu i otázce, jak nejen z něho vytěžit maximu informací. Bez pozornost nezůstanou ani reklamace. V třetím bloku jsou řešeny pracovně právní vztahy, ochrana osobních údajů, bezpečná komunikace, dialog a etika, zaměření se na firemní směrnice a ostatní dokumenty jako cestu pro minimalizaci bezpečnostních rizik je rovněž součástí tohoto posledního bloku.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah je 3 dny/6 – 8 hodin a seminář se uskuteční přímo u Vás ve firmě.

V čem je seminář výhodný pro naši firmu?

Základní výhodou je, že se jedná o seminář uzavřený a nemusíte se bát zeptat na cokoli, tzn. lze na něm řešit i příklady z Vaší každodenní firemní praxe bez zbytečných obav, že se o tom někdo dozví. Naši školitelé jsou zároveň i advokáty a jsou zavázáni mlčenlivostí dle zákona. Nejcitlivější dotazy mohou být pokládány a zodpovídány jen „mezi čtyřma očima“.

Můžeme jako management firmy ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři a následně ho s Vámi sestavíme na míru v závislosti na zaměření Vaší firmy.

UPOZORNĚNÍ

Seminář je záležitostí pro ty společnosti, pracují na svém růstu a při přípravě jeho obsahu je nutná spolupráce zástupce Vaší firmy s našim specialistou, aby jeho následná kvalita byla v souladu s Vašimi očekáváními i vynaloženými náklady.

Přemýšlíte o semináři?

REFERENCE
„Musím říci, že z počátku jsem zvažoval, zda si objednat uzavřený seminář pouze pro sebe, tj. jednu osobu. S ohledem na rozsah informací a na skutečnost, že jsem se mohl zeptat na všechno, co jsem potřeboval, však nyní vůbec nelituji vynaložených prostředků.“
Ing. RADEK ŠLEZINGER

„Pozitivně hodnotíme, že seminář na téma občanský zákoník netrval celou pracovní dobu a konal se u nás na pracovišti. Vše bylo vysvětleno srozumitelnou řečí a obdrželi jsme velké množství potřebných informací zejména ohledně uzavírání smluv.“
Sherwin-Williams Czech Republic, spol. s r.o.

„Seminář na téma GDPR mi i přes omezený časový rozsah poskytl velké množství důležitých a zajímavých informací.“
Ing. DAVID KROMUS, MBA, MSc.

ředitel pobočky Brno, Unileasing a.s.

„Seminářů jsme v naší společnosti s BB157 realizovali více a byli jsme vždy spokojení. Jejich záběr je velmi široký. Vždy nám je srozumitelně vysvětleno vše, co je pro nás a naše zaměstnance důležité. Uzavřené semináře jsou maximálně efektivní a kromě toho v daný den stihneme obvykle i pracovní poradu.“
SB PROPERTY SERVICES, a.s.