JIŘÍ NAVRÁTIL – ADVOKÁT A „NÁŠ“ GDPR EXPERT

Obvykle jsou rozhovory doménou Sáši. Dnes se však budu ptát já, přece jen se mi dá přičítat určitá nezávislost. Vyzpovídat Jirku v tomto měsíci, kdy se dostala na trh publikace GDPR pro praxi, je namístě (o knize se podrobně zmiňujeme na jiném místě našich stránek). Jirka vystudoval práva, ostatně jak jinak, když je advokát. Po mnohaletém působení v podnikové sféře se v uplynulém desetiletí přesunul do advokacie. Nedlouho poté začal působit i v rozkladové komisi Úřadu pro ochranu osobních údajů, poradním orgánu předsedy, resp. v současné době předsedkyně Úřadu. Jirkův záběr je opravdu široký. Zrovna odpočinkové mi nepřipadají ani jeho koníčky – má rád šachy a velmi často se účastní různých turnajů a akcí, kde je hraje (zde by byla i jednoznačná paralela s Pavlem Matochou, se kterým byl vůbec náš první rozhovor – je v našem archivu).

t Mohu se zeptat, co bylo prvotním impulsem pro napsání publikace o GDPR?

vNa jednom mém semináři byl mezi posluchači člověk z Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Líbila se mu podle jeho názoru srozumitelnost, hloubka i komplexnost mého výkladu problematiky ochrany osobních údajů a nabídl mi, abych pro ně napsal na toto téma odbornou publikaci.

t Většinou, když stojíme před nějakým úkolem, jsme optimisté. Probíhalo vše hladce, jak sis na začátku představoval, nebo byly chvíle, kdy Tě při psaní knihy optimismus opouštěl?

vVěděl jsem, že ta práce zabere stovky hodin. Na druhou stranu mám za dobu, co se ochraně osobních údajů věnuji, nashromážděno poměrně velké množství podkladů. Navíc jsem do psaní některých kapitol zapojil špičkové odborníky na příslušnou problematiku. Hladce to ovšem neprobíhalo, protože přicházely stále nové a nové informace k výkladu GDPR, musel jsem se věnovat i svému autorskému kolektivu. Hlavně poslední týdny byly velmi náročné.

t Autorský kolektiv byl poměrně rozsáhlý, komplikovalo to nějak práci na publikaci, nebo jsi situaci vnímal spíše pozitivně?

vPředevším to byl velice kvalitní autorský kolektiv. Takže to práci naopak hodně usnadnilo. Na druhou stranu jsem se musel věnovat více lidem, což zabírá více času a také zodpovědnost je pak větší. Každopádně, vnímal jsem tak široký autorský kolektiv zcela pozitivně.

tVím, že tato otázka v našich rozhovorech už jednou padla, přesto si však dovolím Ti ji jako šachistovi položit také. Souhlasíš s výrokem Benjamina Franklina – „Hra v šachy nás učí, abychom nikdy neztráceli odvahu jen proto, že naše současné postavení vypadá tak špatně.“ – a pokud ano, řídíš se jím často?

vV šachu určitě. Tam by se snad dalo říci, že nejlépe hraji, když stojím hůře. Mimo šachovnici se také snažím hledat řešení i u zdánlivě neřešitelných úkolů. Nerad končím věci s tím, že to nejde a snažím se najít řešení. Stojí to víc času, ale je pak velmi příjemné, když se věc povede. Pravda, někdy mě to řešení stojí víc času, než je mi milé, a ten mi pak chybí.

tExistuje dle Tvého názoru nějaká paralela mezi šachovou hrou a ochranou osobních údajů?

vTo je trochu sugestivní otázka, ale ta paralela je tam skutečně hodně patrná. Pokud chce být šachista úspěšný, musí být rychlý, předvídavý a opatrný. Podobné je to i při ochraně osobních údajů. Musíte věci řešit rychle, musíte předvídat, jaké osobní údaje a jak dlouho budete skutečně potřebovat, co s nimi budete dělat a jak by mohly být ohroženy. Musíte být ale také opatrní, protože osobní údaje jsou informace a ty dnes mají větší hodnotu než jiné zboží.

tA nyní jedna otázka v duchu Betty MacDonaldové – „Co Ti podnikatelský život dal a vzal?“

vDal mi víc svobody a vzal mi trochu takového toho subjektivního pocitu jakési jistoty, kterou přináší zaměstnání. Ve skutečnosti jsem ale o nic nepřišel.

tJaká vlastnost je dle Tvého názoru pro podnikání nejdůležitější?

vAsi respekt k práci, kterou člověk dělá.

tCo bys doporučil těm, kteří se chystají s podnikáním teprve začít? “

vAby se nebáli začít, ale zároveň aby dělali věci s rozmyslem. Je to jako v šachu – stanovit si plán, být rychlý v útoku, pevný v obraně, mít intuici a myslet dopředu.

Jirko, děkuji Ti za rozhovor. Přemýšlím, co Ti aktuálně popřát do blízké budoucnosti. Nejlepší odměnou za napsání publikace jistě pro Tebe i celý autorský kolektiv bude, pokud se stane brzy nedostupnou z důvodu, že bude rozebrána ☺. Do vzdálenější budoucnosti Ti popřeji nejen podnikatelské úspěchy a nějakou tu další knihu, ale také hodně klidu a pohody ☺.

Jiří Navrátil

Jiří Navrátil

ADVOKÁT A „NÁŠ“ GDPR EXPERT