Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla naší společnosti BB157, s.r.o. udělena akreditace pro vzdělávací instituci – číslo akreditace AK/I-37/2017.
V současné době Vám nabízíme dva akreditované programy.

Akreditace vzdělávacího programu I.:

  • Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla udělena akreditace našemu vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Ochrana osobních údajů a volný pohyb těchto údajů – pro řadové úředníky“. Vzdělávacímu programu bylo přiděleno číslo akreditace: AK/PV-505/2017.
  • Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou řadoví úředníci veřejné správy, kteří si chtějí utvrdit znalosti v oblasti práva se zaměřením zejména do oblasti ochrany osobních údajů.
  • Cílem pak jsou NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „GDPR“) a další souvisící předpisy, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informací a obeznámí se s nimi.
  • Účastníci se seznámí s výkladem GDPR, zákona o ochraně osobních údajů, jakož i dalších souvisících předpisů, včetně obecných otázek týkajících se kybernetické bezpečnosti, jejich aplikací a základy práce s osobními údaji i zásadami poskytování těchto informací z pohledu státní správy.

Akreditace vzdělávacího programu II.:

  • Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání ze dne 8. září 2017 byla udělena akreditace našemu vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Ochrana osobních údajů a volný pohyb těchto údajů – pro vedoucí úředníky“. Vzdělávacímu programu bylo přiděleno číslo akreditace: AK/VE-281/2017.
  • Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou vedoucí úředníci veřejné správy, kteří si chtějí utvrdit znalosti v oblasti práva se zaměřením zejména do oblasti ochrany osobních údajů.
  • Cílem pak jsou NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „GDPR“) a další souvisící předpisy, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informací a obeznámí se s nimi.
  • Účastníci se seznámí s výkladem GDPR, zákona o ochraně osobních údajů, jakož i dalších souvisících předpisů, včetně obecných otázek týkajících se kybernetické bezpečnosti, jejich aplikací a základy práce s osobními údaji i zásadami poskytování těchto informací z pohledu státní správy.