Právní minimum aneb začínáme podnikat_zkopčeno jako vzor

Komu je seminář určen?

Seminář je zejména určen všem zaměstnancům organizace, kteří mají jakékoliv podřízené.

Co se na semináři dozvíte?

Jak je to s pracovní kázní zaměstnanců, pracovní dobou a jejím dodržováním, přestávkami v práci, překážkami v práci na straně zaměstnance, upozorněními zaměstnancům na porušení povinností a dalších otázkách dle požadavků a podnětů od objednatele semináře, to vše formou ilustračních příkladů přímo z praxe pro lepší pochopení problematiky pouze s nezbytnou teorií.

Jaký je nejbližší termín školení?
25.10.2017

Jaký je doporučený rozsah?
Minimální doporučený rozsah jsou (3) – 4 hodiny.

Cena školení

5.000,– + DPH / osoba

Chci přijít na školení