Podmínky užívání webových stránek

Podmínky upravují užívání webových stránek www.bb157.cz a www.mamba.cz (https://bb157.cz/mamba-points/) dále jen bb157.cz a mamba.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Před zahájením užívání webových stránek se nejprve náležitě seznamte s těmito Podmínkami.

bb157.cz

Vlastníkem a provozovatelem www.bb157.cz je společnost BB157, s.r.o., IČO: 26930374, se sídlem Banskobystrická 568/157, Brno, Řečkovice, PSČ 621 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46155 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky www.bb157.cz, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti je zakázáno. Poruší-li takto uživatel webové stránky bb157.cz tento zákaz a Společnosti i tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Není-li uvedeno jinak, jakéhokoli autorského díla, zejména fotografie nebo videa, které se nacházejí na bb157.cz, je možné použít pouze za úplatu, přičemž ceník je zveřejněn samostatně.

Obsah webových stránek bb157.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Společnost neposkytuje kvalifikované rady ani právní služby ve smyslu právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu webových stránek bb157.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek bb157.cz.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky bb157.cz. Společnost dále nenese odpovědnost za případný obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuze a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.

mamba.cz

Vlastníkem a provozovatelem www.mamba.cz je SPOLEK MAMBA POINT(S), z. s., IČO: 05423791, se sídlem Banskobystrická 568/157, Brno, Řečkovice, PSČ 621 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 22047 (dále jen „Spolek“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky mamba.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Spolku jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky mamba.cz tento zákaz a Spolku i tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách mohou být údaje/data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tyto údaje/data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn. Spolek využívá spolupráce se společností BB157, s.r.o., včetně spolu užití některých údajů/dat z těchto stránek, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez přechozího souhlasu Spolku či společnosti BB157, s.r.o. výslovně zakázáno.

Není-li uvedeno jinak, jakéhokoli autorského díla, zejména fotografie nebo videa, které se nacházejí na webových stránkách Spolku, nebo společnosti BB157, s.r.o., je možné použít pouze za úplatu, přičemž ceník je zveřejněn samostatně.

Obsah webových stránek mamba.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Spolek neposkytuje kvalifikované rady ani právní služby ve smyslu právních předpisů. Spolek neodpovídá za správnost či úplnost obsahu webových stránek mamba.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek mamba.cz.

Spolek si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky mamba.cz. Spolek dále nenese odpovědnost za případný obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuze a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách bb157.cz nebo se přihlásí k odběru informací o chystaných akcích či jiných aktualit. Účelem jejich zpracovávání je především:

 • zasílání informací o akcích,
 • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Spolku dle těchto smluv a dle zákona,
 • plnění zákonných povinností,
 • zajištění kvality,
 • případné nabízení produktů a služeb,
 • provádění analýz preferencí uživatelů a zobrazování obsahu.

 

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách mamba.cz nebo se přihlásí k odběru informací o chystaných akcích či jiných aktualit. Účelem jejich zpracovávání je především:

 • zasílání informací o akcích,
 • zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
 • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Spolku dle těchto smluv a dle zákona,
 • plnění zákonných povinností,
 • zajištění kvality,
 • případné nabízení produktů a služeb,
 • provádění analýz preferencí uživatelů a zobrazování obsahu,
 • předávání výher ve vyhlašovaných soutěžích – marketingové účely.

Společnost/Spolek shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost/Spolek nikdy nezatajují účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Společnost/Spolek zpracovávají a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost/Spolek dodržují pravidla povinné archivace údajů.

Společnost/Spolek mohou osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost/Spolek zajišťují ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Společnost/Spolek likvidaci osobních údajů.

Při registraci na webových stránkách mamba.cz, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.

Odkazy třetích stran

BB157.cz a mamba.cz mohou nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách bb157.cz a mamba.cz. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky bb157.cz a mamba.cz. Společnosti ani Spolek nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. Společnost i Spolek se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy bb157.cz a mamba.cz v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offline.

Váš souhlas

Užíváním webových stránek bb157.cz a mamba.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: info@bb157.cz či mambapoints@bb157.cz. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.

Jak nám můžete pomoci zlepšit obsah webových stránek?

Společnost i Spolek se neustále snaží zlepšovat webové stránky bb157.cz a mamba.cz na základě informací a zpětné vazby od uživatelů.

 

Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

bb157.cz

BB157, s.r.o.
Banskobystrická 157
621 00 Brno

e-mail: info@bb157.cz
tel.: + 420 733 710 157

 

mamba.cz

Banskobystrická 586/157
621 00 Brno – Řečkovice
Česká republika

e-mail: mambapoints@bb157.cz
tel.: + 420 733 710 157

Používají webové stránky bb157.cz a mamba.cz cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace). Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Bb157.cz ani Mamba.cz Cookies nepoužívají pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

BB157.cz ani Mamba.cz nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek mamba.cz či bb157.cz. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

Jak používáme soubory cookies?

Jako většina online služeb používá naše webové stránky soubory cookie první a třetí strany k několika účelům. Cookies první strany jsou většinou nezbytné pro správné fungování webových stránek a neshromažďují žádné vaše osobní údaje.

Soubory cookie třetích stran používané na našem webu slouží především k pochopení toho, jak web funguje, jak s naším webem komunikujete, k zajištění bezpečnosti našich služeb, poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní, a celkově k poskytování vyšší uživatelské přívětivosti našich webových stránek.

Jaké cookies využíváme

 

Správa nastavení cookies

Nastavení cookies

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit kliknutím na tlačítko výše. To vám umožní znovu navštívit banner souhlasu se soubory cookie a změnit své preference nebo svůj souhlas ihned odvolat.

Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé způsoby blokování a mazání souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval/smazal soubory cookie. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie z hlavních webových prohlížečů.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Pokud používáte jiný webový prohlížeč, navštivte prosím oficiální podporu vašeho prohlížeče.