MAMBA POINTS

Místo pro Vaše setkávání

Zaměřujeme se na vzájemné se setkávání a poznávání manažerů, podnikatelů a architektů

Tady může být video z nějaké akce nebo citát

citát bychom graficky nějak upravili – využití points

Manažerská sekce

Naše cíle:

  • Přispět k šíření pozitivní motivace i pozitivních informací
  • Podporovat šíření etických hodnot
  • Spojovat příznivce bez ohledu na věk a umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností i informací
  • Umožnit příznivcům setkávání, odborný růst, publikaci zajímavých poznatků spojených se zaměřením sekce, prezentaci na společných akcích

Architektonická sekce

Okruhy zájmu:

  • Šířit teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z oblasti architektury zejména formou přednášek, brainstormingu, pořádáním mini expozic
  • Spolupracovat při prezentaci zajímavých projektů z oblasti architektury nejen z ČR, ale i na evropské úrovni a za tím účelem vytvářet spojení se zahraničními subjekty stejného odborného zaměření i zájmů
  • Sdílet zkušenosti z realizace obnov konkrétních historických objektů včetně popularizace méně známých projektů
  • Podporovat rozvoj tradičních hodnot v oblasti architektury a budovat pozitivní vztah k prostředí

Music in the Park

March 14, 2023

2:00 pm – 8:00 pm
National Music Gallery

Yoga Retreat & Pilates

March 16, 2023

9:00 am – 11:00 am
Divi Park

Cultural Celebration

March 18, 2023

10:00 am – 5:00 pm
SC Museum

Rádi přivítáme zájemce o naši činnost

Naše akce jsou po zaregistrování přístupné veřejnosti

Den pro správnou věc

Podporujeme Nadaci pro transplantace kostní dřeně se sídlem v Plzni.

City News