Křest knihy „GDPR pro praxi“

 6.2.2018​

 Právnická fakulta MUNI

​Knihu slavnostně křtil soudce Ústavního soudu JUDr. Ludvík David, CSc.

Cílem knihy GDPR pro praxi je poskytnout základní informace nejen podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím, přičemž zvláště přínosná by mohla být pro pověřence pro ochranu osobních údajů.

Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy souvisící přináší do praxe. Tedy nejen osvětlit právní rámec, ale i další navazující problematiku, zejména z hlediska řízení procesů, informačních technologií, technického zabezpečení prostor, v nichž jsou osobní údaje přechovávány, spisové služby, archivace, atd. Výklad se nezaměřuje pouze na speciální předpisy o ochraně osobních údajů, ale zařazuje problematiku do širšího právního rámce, tj. řeší problematiku ochrany osobnostních práv i další oblasti. Součástí knihy jsou nejen příklady z rozhodovací praxe soudů, ale i praktické příklady, které mají zejména čtenářům neprávníkům napomoci k pochopení dané problematiky. Kniha je rozdělena do celkem šestnácti kapitol, z nichž každá jedna se snaží přinést čtenářům sice ne rozsáhlé, avšak důležité informace s dopadem do praxe.