„Je nepochybné, že mnoho problémů se nikdy nevyřeší jen proto, že je lidé neberou vážně.“