„Většina cílů by měla být vyjádřena spíše v kategoriích optimalizace než maximalizace.“