„Řízení nákladů není otázkou snižování nákladů, ale předcházení vzniku nákladů.“