„Reálné příjmy nemohou být v žádném období vyšší než produktivita.“