„Příležitost je tam, kde ji najdete, nikoli tam, kde si ona najde vás.“