„Podnikání je soutěž a jakákoliv soutěž na vysoké úrovni je téměř výhradně hrou, která se hraje hlavou.“