„Pouze v případě, že se znalostí užívá jako základny dovedností, stávají se skutečně produktivními.“