„Můžete udělat, cokoli chcete. Můžete se stát, čímkoli chcete – jestliže jste ochotni snít a tvrdě pracovat.“