„Lidé se neradi dávají klamat, ale stejně neradi se dávají zastrašovat.“