„Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů“