„Jsou-li lidé ochotni věnovat problému čas, energii a úsilí, nějaké řešení se vždycky najde.“