„Existuje staré bankéřské pravidlo, podle něhož je správné vycházet z předpokladu, že faktury bude třeba uhradit o šedesát dnů dříve, než se očekávalo, a že pohledávky budou uhrazeny šedesát dnů po datu splatnosti.“