„Existuje pouze jediné opodstatněné vymezení účelu existence podniku: vytvářet zákazníka.“