„Čestné jednání se někdy může pohybovat v určitém rozmezí.“